Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Blogi » Onnistunut mentorointi hyödyttää molempia osapuolia

Onnistunut mentorointi hyödyttää molempia osapuolia

  • tehnyt
Onnistunut mentorointi auttaa molempia osapuolia.

Onnistunut mentorointi on monen asian summa. Se on yhteistyötä, jonka tarkoituksena on hyödyttää sekä mentoroitavaa että mentoria. Mentoroitava saa osakseen oppeja, jotka mahdollistavat hänen ammatillisen kasvunsa. Hänen kokeneempi opastajansa puolestaan saa tuoreita näkökulmia ja kasvaa ammatissaan itsekin. Yleensä oppiminen tapahtuu kahdenkeskisten ja luottamuksellisten keskustelujen kautta. Siihen, millaisia keskustelut ovat sisällöltään, vaikuttavat kummankin tavoitteet sekä mielenkiinnon kohteet.

Tavoitteena onnistunut mentorointi

Vuorovaikutuksen avoimuus ja paineettomuus ovat edellytyksiä tulokselliselle mentoroinnille. Mentorointikeskusteluissa pitää olla myös jatkuvuutta. Yksi keskustelu voi olla hedelmällinen, mutta ei vielä tuota pysyviä tuloksia, joten se ei välttämättä riitä tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisten päämäärien asettaminen ja määrätietoinen pyrkiminen niitä kohti ovat myös onnistuneen keskustelun tunnusmerkkejä. Tämä kaikki edellyttää molemmilta osapuolilta sitoutumista sekä kykyä ilmaista ajatuksiaan luontevasti. Molempien osapuolien tulee olla aktiivisia.

Tärkeintä on, että mentorointiohjelma määrittelee tavoitteet, joita kohti yhdessä pyritään. Ohjelman avulla on paitsi mahdollista luoda viralliset puitteet toiminnalle, myös yhdistää sopivat mentorointiparin osapuolet toisiinsa. Molempien sitoutuneisuus on edellytys onnistuneelle lopputulokselle, jossa kumpikin kokee saatavat hyödyt suuremmiksi kuin koituneet kulut. Yleensä mentoroinnista ei koidu taloudellisia kuluja, mutta ajallinen ja henkinen panostaminen ovat varsin merkittävässä osassa. Ohjelma voi auttaa yhteisten pelisääntöjen laatimisessa. Kuinka usein tavataan? Kuinka kauan tavataan kerrallaan? Miten tapaamisiin valmistaudutaan?

Mentorointiohjelma monien hyötynä

Tähän saakka mentorointia on totuttu hyödyntämään erityisesti johtajien ja tulevien johtajien välillä sekä opiskelijoiden ja alansa asiantuntijoiden välillä. Tulevaisuudessa sillä on kuitenkin entistä laajemmat mahdollisuudet yhä useammalla alalla. Osaamisen jakaminen ei koskaan ole asia, joka köyhdyttäisi sen jakajaa. Sen sijaan uudet, yhteiset oivallukset rikastuttavat molempia. Osaamisen hyödyntäminen riippuukin paljon siitä, kuinka hyvin pystyy jatkossa hyödyntämään ohjelmasta saatuja ideoita sekä sitä kautta saavuttamaan uusia päämääriä.

Avainsanat:
Tämä sivusto käyttää evästeitä taatakseen sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen